Wybierz język: niemieckiFrancuski
 

Zestaw (program) szufli

ROBUST S

Szufla ROBUST S - wersja cika

Cignik, adowacz czoowy i narzdzia musz tworzy perfekcyjnie dostosowan do siebie jednostk, jeli ma by wykonana profesjonalna praca adunkowa!

ROBUST T

Szufla ROBUST T - wersja cika z zbami zrywajcymi

ROBUST T jest t sam cik seri co ROBUST S, jednake dodatkowo z przyspawanymi zbami zrywajcymi. T szufl oprócz robót ziemnych mog by przeprowadzane – dziki wyposaeniu krawdzi tncej w zby zrywajce – take cikie prace wyburzeniowe, wykopowe i plantowanie.

ROBUST U

Szufla ROBUST U -Szufla uniwersalna

ROBUST U jest szufl do uniwersalnego zastosowania we wszelkiej dziaalnoci rolniczej. Szufle ROBUST U nowej serii STOLL s skonstruowane do lekkiego i redniocikiego uytkowania. Wymiary bocznego profilu, gbokoci, pojemnoci itd. s identyczne z tymi z serii ROBUST S.

ROBUST M

Szufla ROBUST M - Szufla Maxi do materiałów sypkich
ROBUST M jest du pojemnociowo szufl cik specjalnie do adunku lunych materiaów sypkich o niewielkiej specyficznej masie. Tymi szuflami do materiaów sypkich mona zaadowa np. nawóz czy inne granulaty, zboe, rozdrobnion kor, zrbki drzewne, jak równie niezagszczony nieg. Zastosowanie szufli ROBUST M jest waciwe i przydatne, jeli podana jest wysoka zdolno przeadunkowa i wysoka wydajno zaadunku do taktu adunkowego.

Dalsze informacje

Werkzeug-Prospekt_P1536-PL.pdf

1.1 M